หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประชุมมหกรรมวิชาการ เครื่องข่ายนวัตกร ระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน
การประชุมมหกรรมวิชาการ เครื่องข่ายนวัตกร ระบบหลักประกันสุขภาพอีสานตอนบน ครั้งที่ ๗
Family Care Team : Show & Share Healthy ESAN
วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ อุดรธานีฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 04 ก.ค 2559

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS