หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร นำทีมผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Sinovac)
นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 14 พ.ค. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS