หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
คปสอ.บ้านม่วง ต้อนรับสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๘
วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๘ พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เก็บข้อมูล และตรวจราชการพร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานการพัฒนางานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)อำเภอบ้านม่วง ณ โรงพยาบาลบ้านม่วง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำยางโดย นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมกับคณะตรวจราชการ นิเทศงาน โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ร่วมประชุมรับฟัง นำเสนอผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และรับมอบนโยบายการดำเนินงานจาก นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๘ และคณะ
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 01 ม.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS