หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมวิชาการสาธารณสุขสกลนคร 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มหกรรมวิชาการสาธารณสุขสกลนคร 2560
จัดโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
13-14 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์ พาเลซ
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 18 ก.ค 2560

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS