หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กิจกรรม kick off รณรงค์ให้สวมใส่หมวกนิรภัย 100 % ทั้งคนขับ และผู้โดยสาร
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดกิจกรรม kick off รณรงค์ให้ บุคลากรในโรงพยาบาลสวมใส่หมวกนิรภัย 100 % ทั้งคนขับ และผู้โดยสาร
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 20 ม.ย. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS