หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลงาน Service Plan ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ 12 กันยายน 2565 โรงพยาบาลบ้านม่วงเข้ารับรางวัล ในงานการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลงาน Service Plan ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS