หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการพัฒนารูปแบบการทำงานควบคุมบุหรี่และสุรา โดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) หมู่บ้านต้นแบบ ในเขตตำบลม่วง
14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายศุภชัย ทาสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านม่วง เป็นประธาน เปิดอบรมโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานควบคุมบุหรี่และสุรา โดยชุมชนเป็นฐาน (CBTx) หมู่บ้านต้นแบบ ในเขตเทศบาลตำบลบ้านม่วง วิทยากรโดย กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จัดอบรมให้แก่แกนนำสมาชิก อสม.ในเขตตำบลม่วงจำนวน 50 ท่าน

น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 16 ก.ค 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS