หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประชุมคณะกรรมการ Serrice planc สาขา GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงพยาบาลบ้านม่วง นำโดยนายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ประธานในพิธี ต้อนรับคณะกรรมการ Service plan ประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขา GREEN & CLEAN Hospital เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 13 ธ.ค. 2562

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS