หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2566
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 18.30 น. นายแพทย์พันธวี คำสาว นำทีมนักกีฬาโรงพยาบาลบ้านม่วง เข้าร่วม“โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ บุคลากรสาธารณสุขสกลนคร ปีงบประมาณ 2566” และ “กีฬาสาธารณสุขสกลนคร ครั้งที่ 26” ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
น.ส.ขวัญนภา เกตุพันธ์
โพสต์เมื่อ 16 ก.พ. 2566

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS