หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โรงพยาบาลบ้านม่วง ร่วมการประชุมวิชาการ และมอบรางวัลประจำปี เขตสุขภาพที่ 8
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นพ.ชาญวิทย์ พระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8
ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 เขตสุขภาพที่ 8 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา
และคอนเวนชั่นเซนเตอร์ หนองคาย
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS