หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 ได้ร่วมกิจกรรมกับหัวหน้าส่วนราชการ,กำนันผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านม่วงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 ก.ค 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS