หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓
วันที่ 3 มกราคม 2563 งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรขมิ้นชันเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จัก เชื่อมั่น และใช้ยาสมุนไพรขมิ้นชัน เมื่อมีอาการแน่นท้อง จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ หรือที่สงสัยว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเบื้องต้น ที่ถูกต้อง และได้มาตรฐาน จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรขมิ้นชันที่ถูกต้อง และมอบสมุนไพรขมิ้นชันให้แก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 03 ม.ค. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS