หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
โครงการสร้างเครือข่ายคนพิการและผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ระดับอำเภอ จังหวัดสกลนคร และสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ คร.ชลีนุช คนซื่อ ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก. พระอาจารย์ ทานุวัตร สุวฑฒโน(สุวัฒฑโน),นางยุวลี สหายแก่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นตัวแทนผู้อำนายการโรงพยาบาลบ้านม่วง เปิด โครงการสร้างเครือข่ายคนพิการและผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ระดับอำเภอ จังหวัดสกลนครและสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแลและบุคคลออทิสติกได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิต่างๆของผู้พิการและสามารถเข้าถึงแหล่งขอสิทธิต่างๆได้ด้วยตัวเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองท่านอื่นๆตลอดจนการรวบรวมข้อมูลเอกสาร หลักต่างๆของผู้ปกครอง ผู้ดูแลและบุคคลออทิสตอก จังหวัดสกลนคร
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS