หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลบ้านม่วงฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็ม 1 ณ หอประชุมอำเภอบ้านม่วง สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 24 มิ.ย. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS