หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
การประเมินโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก อำเภอบ้านม่วง
วันที่ 27 กันยายน 2565 งานอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลบ้านม่วง นำโดยนายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง รับประเมินจากคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก นำทีมโดย แพทย์หญิงรารัตน์ พลราชม Project Mannager MCH Board จังหวัดสกลนคร,พ.ญ.เบญจรัตน์ สุวรรณ สูติแพทย์ และพ.ญ ยิ่งหทัย ยั่งยืนนาน กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรด้านงานอนามัยแม่และเด็กการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันมารดาตาย และทารกตายปริกำเนิดจากสาเหตุ SBA และพัฒนา สนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 30 ก.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS