หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ทีมตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
โรงพยาบาลบ้านม่วง นำโดยนายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ยินดีต้อนรับทีมตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การปรึกษาท้องไม่พร้อมการบริการที่ปลอดภัย จาก สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มูลนิธิแพธทูเฮลท์และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นายวชิรวิทย์ อุดมฉวี
โพสต์เมื่อ 09 พ.ค. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS