หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ตำบลต้นแบบเมืองสมุนไพร
วันที่ 27 กันยายน 2561 นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง ประธานในพิธีทำการ
เปิดตำบลต้นแบบเมืองสมุนไพร “บ่อแก้วนครวังบ้านยา” และเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ ป่าอนุรักษ์สมุนไพรบ่อแก้ว
อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 27 ก.ย. 2561

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS