หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.หนองวัวซอ และ สสอ./รพ.สต.หนองวัวซอ ศึกษาดูงาน NCD Clinic Plus
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทีมสหสาขาวิชาชีพ รพ.หนองวัวซอ และ สสอ./รพ.สต.หนองวัวซอ ศึกษาดูงาน "บ้านม่วงโมเดล" NCD Clinic Plus และ Distric Health System.ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 25 ธ.ค. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS