หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ฉีดวัคซีน พระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”
วันที่ 14 กันยายน 2564 โรงพยาบาลบ้านม่วง ออกให้บริการฉีดวัคซีน พระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” อาสาสมัคร พอ.สว.โรงพยาบาลบ้านม่วงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านม่วง ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” ให้แกประชาชนผู้สูงอายุ พระ และผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 19 ต.ค. 2564

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS