หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
เรียนรู้การ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาลและการใช้งานระบบ HRMS on Cloud
โรงพยาบาลบ้านม่วง ได้จัดโครงการเรียนรู้การ Set up ระบบตามบริบทของสถานพยาบาลและการใช้งานระบบ HRMS on Cloud ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วงทุกท่านได้ใช้เครื่องมือคุณภาพในโครงการ 2P Safety Hospital ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลบ้านม่วง สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 19 ก.พ. 2563

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS