หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
งานมุทิตาจิต โรงพยาบาลบ้านม่วง 2565
วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงพยาบาลบ้านม่วงได้จัดงานมุทิตาจิต โรงพยาบาลบ้านม่วง 2565 ซึ่งมีผู้เกษียณราชการดังนี้ 1.นายแพทย์ทวีศิลป์ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านม่วง 2.นายสุชาติ อามาตย์เสนา นายช่างเทคนิคชำนาญงาน 3.นายสด อุดมฉวี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 4.นางดารณี ธีมะศิลป์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ณ สวนสาธารณะ หนองดินจี่ อ.บ้านม่วง สกลนคร
นางสาวจินตหรา แก่นปัดชา
โพสต์เมื่อ 30 ก.ย. 2565

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS