หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์โรงพยาบาลใน วันที่ 1/10/2559 อาจมีบางช่วงเวลาไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้
เนื่องด้วยโรงพยาบาลบ้านม่วงได้เปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ต จึงต้องทำการเปลี่ยน ip ของ webserver ซึ่งใช้เวลาในการปรับปรุงข้อมูลบน domainname server ของ ISP ทั้งหมด ใช้เวลาประมาณ 1 วัน จึงอาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ในบางเวลา

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS