หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามคู่มือแนวทางทางบริหารการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน, ข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมเพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการใช้รถของทางราชการ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
ไฟล์แนบ    EB21สรุป+ข้อบังคับ_11097_5e5f6894e7716.pdf
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS