หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วงตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่
ไฟล์แนบ    EB21เวียน+คู่มือ+รายงานความเสี่ยง_11097_5e5f69888df9b.pdf
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS