หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ขออนุญาตนำ ผลดำเนินการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตฯ ประพฤติมิชอบและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน(ตั้งแต่เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ    EB22.1-ผสาน.compressed._11097_5e6061a27db49.pdf
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS