หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ที่นั่ง สำหรับโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ไฟล์แนบ    ตาราง-ปปช.รถตู้-15-ที่นั่ง16032560._11097_58ca372561393.pdf
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS