หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการควบคุมภายในและความเสี่ยง
ไฟล์แนบ    ขั้นตอนทำ-แบบปย.2และแบบติดตามปย.2 (1)._11097_5b6924fcbf096.docแบบฟอร์มการควบคุมภายในและความเสี่ยง
โดยทุกหน่วยงานสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์ม แบบ ปย.2 เพื่อจัดทำความเสี่ยงของหน่วยงาน และส่งผู้รับผิดชอบ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป หรือที่ e-mail : Cheemoon_117@hotmail.com

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS