หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเจ้าสนาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
ด้วย คปสอ. บ้านม่วง จังหวักสกลนคร ได้จัดทำโครงการรณรงค์เพื่อปลุกกระแสการออกกำลังกายขึ้นโดยการวิ่งเจ้าสนาม วิ่งเพื่อสุขภาพและวิ่งครอบครัว เป็นปีที่ 12 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 สนามที่ 2 พ.ศ. 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS