หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ขออนุญาตนำคู่มือและรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/กรอบแนวทาง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่ว
ไฟล์แนบ    MO19 สมบูรณ์_11097_6245aedf7eb7d.pdf
โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS