หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด โรงพยาบาล บ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ    MO22_11097_6245beeeb1f9d.pdf
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS