หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ขออนุมัตินำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ    9.._11097_62b2c3075b5fa.pdf
โรงพยาบาลบ้านม่วง หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS