หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (รอบ 12 เดือน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไฟล์แนบ    MO19ไตรมาส4_11097_6504175111b9d.pdf
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS