หน้าแรก
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
วีดีทัศน์
 
 

รำประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา ในงานทอดจุลกฐิน ณ วัดศรัทธาราม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วงรำประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา ในงานทอดจุลกฐิน ณ วัดศรัทธาราม ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

งานจุลกฐิน วัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 9 พ.ย. 62 งานจุลกฐิน วัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

รำเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารญาณรัตนากร”
รำเนื่องในงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารญาณรัตนากร” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

รำทอดกฐินสามัคคีวัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
วันที่ 10 พย. 2561 กฐินสามัคคีวัดศรัทธาราม บ้านบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร

โรงพยาบาลบ้านม่วง รำบวงสรวงการสร้างพระพุทธสถานพระประธานปางนาคปรก 9 เศียร (รำเทพไท้องค์เทวา)
โรงพยาบาลบ้านม่วง รำบวงสรวงการสร้างพระพุทธสถานพระพุทธเมตตาประชาสันต์พระประธานปางนาคปรก 9 เศียร ณ วัดบ่อแก้ว อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 17 มีนาคม 2561

ทารกในครรภ์เสี่ยงพิการหากติดเชื้อไวรัสซิกา
ไวรัสซิกา มียุงลายเป็นพาหะนำโรค หากติดเชื้อแล้วจะมีอาการคล้ายไข้เลือดออก กลุ่มที่ต้องระวังมากที่สุดคือหญิงตั้งครรภ์ Credit. Thai PBS News

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี (OD) คณะ คปสอ.บ้านม่วง
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรี (OD) คณะ คปสอ.บ้านม่วง รอบ1 17-21 มิถุนายน2558 รอบ2 1-4 กรกฎาคม 2558

ล้างมือ 7 ขั้นตอน
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน จัดทำโดย โรงพยาบาลบ้านม่วง

ประชุม ณ เชียงคาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติกา­รของเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอบ้านม่วง โรงพยาบาลบ้านม่วง
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : teambmh@gmail.com โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS