หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด

ปิดแท็บโปรแกรมออนไลน์

จัดการความเสี่ยง สรพ.

บัญชียา จ.สกลนคร

สลิปโอที

เก็บข้อมูล

สารบรรณ

LINE TB

LINE NCD

COVID-19

BMCOV

ForBM

Inventory

เครื่องมือแพทย์

Back Office

รายงานเวลา
ปฏิบัติงาน

ระบบหมึก

การเงิน


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

07 ธ.ค. 2566

19 ก.พ. 2563

17 ก.พ. 2563

11 ก.ค 2562

03 พ.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

24 พ.ย. 2566

21 พ.ย. 2566

15 พ.ย. 2566

27 ต.ค. 2566

26 ต.ค. 2566


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

19 ม.ค. 2566

24 พ.ย. 2565

02 พ.ย. 2565

29 พ.ย. 2564

18 พ.ย. 2564


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

10 ต.ค. 2566

08 มิ.ย. 2566

16 พ.ค. 2566

18 ม.ย. 2566

09 ม.ค. 2566

รายละเอียดแบบฟอร์ม PDPA :  https://shorturl.asia/r5ZfP


นายแพทย์พันธวี คำสาว
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ดาวน์โหลด
งานคุณภาพและวิจัย
ศูนย์ดำรงธรรม
งานร้องเรียน
ดูกล้องวงจรปิด
ยอดซื้อสินค้า สหกรณ์
COCKPIT63
ป้องกัน Wanna Cry
โปรแกรม OVSK
โปรแกรม iClaim
โปรแกรม StrokeGIS
ISOnline
ข้อมูลอุณหภูมิคลังยา
ข้อมูลอุณหภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
เวร Oncall IT
สถานภาพกล้องวงจรปิด
Happinometer
Smart Refer
ชมรมจริยธรรม
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00502 - สสอ.บ้านม่วง
  05524 - รพ.สต.มาย
  05525 - รพ.สต.ดงห้วยเปลือย
  05526 - รพ.สต.คำยาง
  05527 - รพ.สต.โคกสง่า
  05528 - รพ.สต.ห้วยหลัว
  05529 - รพ.สต.สุขสำราญ
  05530 - รพ.สต.หนองกวั่ง
  05531 - รพ.สต.บ่อแก้ว
  14887 - รพ.สต.คำภูทอง
  14891 - รพ.สต.ดงหม้อทอง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
  รพช.กุสุมาลย์
  รพช.กุดบาก
  รพช.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร
  รพช.พังโคน
  รพช.วาริชภูมิ
  รพช.นิคมน้ำอูน
  รพช.วานรนิวาส
  รพช.คำตากล้า
  รพช.บ้านม่วง
  รพช.อากาศอำนวย
  รพช.ส่องดาว
  รพช.เต่างอย
  รพช.โคกศรีสุพรรณ
  รพช.เจริญศิลป์
  รพช.โพนนาแก้ว
  รพร.สว่างแดนดิน

วีดีทัศน์ ทั้งหมด   
จันทร์
คลินิกวางแผนครอบครัว/ตรวจมะเร็งปากมดลูก
คลินิกฝากครรภ์พบแพทย์ ครั้งที่ 2
 
คลินิกทำฟัน เปิดบริการนอกเวลา 16.00น. - 20.00น.
อังคาร
คลินิกเบาหวาน
คลินิกฝากครรภ์รายใหม่
คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดบริการนอกเวลา 16.00น. - 18.00น.
พุธ
คลินิกเบาหวาน
คลินิกเด็กดี
คลินิกทำฟัน เปิดบริการนอกเวลา 16.00น. - 20.00น.
พฤหัสบดี
คลินิกวัณโรค
คลินิกความดันโลหิตสูง
คลินิกฝากครรภ์รายเก่า
 
คลินิกแพทย์แผนไทย เปิดบริการนอกเวลา 16.00น. - 18.00น.
ศุกร์
คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกหอบหืด
คลินิกฝากครรภ์พบแพทย์ครั้งที่ 1/ตรวจมะเร็งปากมดลูก
เสาร์
คลินิกกายภาพบำบัด เปิดบริการนอกเวลา 08.00น. - 16.00น.
แผนที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : saraban@bmhospital.go.th โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS